Nacht van de Vluchteling   Deelnemers

Kilic Advocatuur steunt Stichting Vluchteling. Als team hebben zij op 14 mei 2015 40 km meegelopen met de Nacht van de Vluchteling en zijn succesvol beëindigd in de top vijf meeste sponsors.

Source: http://www.nachtvandevluchteling.nl/teams