Onze Werkwijze

Stap 1: Eerste contact

U neemt contact met ons op, via de telefoon, de mail of persoonlijk. We stellen vast om wat voor zaak het gaat en hoeveel spoed de zaak heeft. Als er een termijn is voor beroep of bezwaar, die binnenkort verloopt, gaan we meteen aan de slag. We leggen een datum vast voor een intakegesprek. Dit is meestal binnen enkele weken.

Stap 2: Intake

U komt naar ons kantoor voor een intakegesprek. Dit kost 50 Euro.

Hebt u een rechtsbijstandverzekering. Informeer dan eerst bij uw verzekeraar of uw polis de kosten dekt voor de zaak die u wilt oplossen. Ook kunt u eerst langsgaan bij het Juridisch Loket (of bellen met 09008020) om een verwijzing te krijgen. Indien uw financiële situatie dat toelaat kunt u in een procedure korting krijgen op de vastgestelde eigen bijdrage.

U neemt alle documenten mee die betrekking hebben op uw zaak en wij vragen naar een kopie van uw paspoort. In dit gesprek bespreken wij uw zaak intensief.

We brengen de kans van slagen, de eventuele knelpunten en de kosten in kaart.

We vertellen u ons uurtarief, welke werkzaamheden we in rekening brengen, de tijd die wij verwachten aan uw zaak te besteden en het te betalen voorschot.

Wij kijken samen met u of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en maken een schatting van de kosten.

Stap 3: Plan van aanpak

Wij maken een plan van aanpak voor uw zaak en laten u weten wat wij u adviseren.

Stap 4: Uitvoering

Als u daarmee akkoord gaat, gaan we voor u aan het werk.

Stap 5: Evaluatie

Als de zaak tot een einde komt ontvangt u van ons een eindbrief met uitleg over de zorg over uw afgesloten dossier en een evaluatieformulier. Wij bewaren uw dossier vijf jaar digitaal in archief en sturen u uw originele stukken retour. Wij stellen het op prijs indien u het evaluatieformulier invult, dat u op onze site kunt terugvinden.

Kiliç op Youtube